เมนู

BBtec ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (Quality Management System) และ UTE ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Project Management and Software Implementation Processes)

03/11/2022
By BBtec Admin
Title

BBtec ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (Quality Management System) และ UTE ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Project Management and Software Implementation Processes)

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBtec) ผ่านการรรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงธุรกิจ ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทุกขนาด

.

อีกทั้ง บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ และตัวมาตรฐานได้ถูกกำหนดมาเพื่อสร้างบทบาท ควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ทั้งทางด้านการบริหารงาน และทางด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบการ

BBtec เป็นให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งด้านการให้คำปรึกษา สำรวจออกแบบพัฒนาวิเคราะห์ระบบ ก่อสร้างสถานีฐาน วางโครงข่ายชุมสาย ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก และให้บริการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือมาอย่างยาวนาน โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งอุปกรณ์ทางโทรคมนาคม พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร

.

และ UTE ร่วมสนับสนุนด้านเทคโนโลยี แก่เทศบาลทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทย มุ่งพัฒนาพื้นที่นำร่องประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ที่สมบูรณ์แบบ โดย UTE ติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย ช่วยให้ทุกคนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

กลับไปด้านบน