เมนู
2018
2017
2016
2015
2009
  • โครงการติดตั้งโครงข่ายสายโทรคมนาคมใต้ดิน (Air Blown Fiber)

ติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ การเพิ่มจำนวน Core Fiber (High capacity) โดยใช้พื้นที่หน้าตัดที่น้อยลง โดยได้ดำเนินการทั้งหมดทุก Operators จำนวนทั้งสิ้น 280กิโลเมตร

 

  • โครงการสร้างเสาโทรคมนาคมทั้งหมด 1,809 สถานี

ได้ดำเนินการสร้างเสาโทรคมนาคม ตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

 

  • โครงการติดตั้งและอัพเกรดระบบ LTE TDD 2300MHz ทั้งหมด 980 สถานี

ในส่วนงานสถานีฐานภายในอาคาร หรืองาน IBC (In-Building Coverage) ของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

โครงการเสริมความแข็งแรงของเสาโทรศัพท์มือถือ (DTN Tower Strengthen Services)
โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก  (DTN Transmission Roll-Out)
โครงการติดตั้งเสาสัญญาณบนหลังคาและเสาสูงในพื้นที่โล่งในปี 2560 ถึง 2563
(Roof top and Green Field based  tower site year 2017 – 2020) ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

IBC project of DTAC Trinet Co., Ltd. between years 2016 to 2019. Installing equipment for pracharath school project under hiring of BFKT (Thailand) Co., Ltd. FTTx installation project of True Move Co., Ltd

Installing Fiber Optic in 2015 to 2018 (DTAC Transmission MA 2015-2018) project of Total Access Communication PLC.

งานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเรามากที่สุดคือ การบริการซ่อมบำรุงเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสงตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมงานคุณภาพ และศูนย์บริการทั่วประเทศ ทำให้เราพร้อมแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ตลอดเวลา เพื่อให้ทำให้ลูกค้าสามารถให้บริการด้านโทรคมนาคมได้อย่างต่อเนื่อง

ในโลกของการสื่อสาร การทำให้การบริการได้อยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic network) มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การบริการของผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาอย่างมีคุณภาพ 

 

 

กลับไปด้านบน